PARTNERS

ecorus

Ecorus ontwikkelt zonne-energieprojecten. Ze zijn in 2010 opgericht als samenwerkingsverband tussen Groep Coenen en Beaurega BVBA. En hebben nu vestigingen in Nederland en België. Voor bedrijven, woningcorporaties en landeigenaren verzorgen zij het gehele zonne-energietraject. Van subsidieaanvraag, vergunningen en financiering tot aan realisatie en ingebruikname.
website

waterschap noorderzijlvest

Het waterschap Noorderzijlvest staat voor veilig, voldoende en schoon water. Zij zetten zich in voor een gezonde, toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving in Groningen en Noord-Drenthe. Noorderzijlvest wil een energieneutraal waterschap zijn en zo zorgdragen voor een vermindering van de CO2-uitstoot vanuit fossiele energie. De emissie van CO2 draagt bij aan de klimaatverandering. Een waterschap heeft in zijn dagelijks werk direct te maken met de effecten van klimaatverandering, zoals intensievere buien en langere periodes van droogte.
website

de partners