Officiële locatie aangewezen

Provincie Groningen wijst Garmerwolde als officiële locatie aan voor zonnepark

Op 11 december hebben gedeputeerde staten van de provincie Groningen Garmerwolde formeel aangewezen als locatie voor het zonnepark Fledderbosch. Dit is gebeurd in de vorm van een zogeheten ‘aanwijsbesluit’. 

Intentieverklaring
De provincie en de gemeente Groningen/Ten Boer vinden het belangrijk dat er geen versnippering ontstaat bij de aanleg van het zonnepark in ruimte of tijd. Daarnaast vinden zij het belangrijk dat de burgerparticipatie op een goede manier wordt ingevuld.

Bronnen van Ons, Ecorus en het Waterschap Noorderzijlvest hebben in een intentieverklaring vastgelegd dat zij zullen samenwerken om het zonnepark als één gebied te ontwikkelen, in één fasering én ervoor zullen zorgen dat burgerparticipatie zowel procesmatig als financieel goed wordt ingevuld.

Om de samenwerking concreter te maken werken zij de afspraken in de komende weken verder uit in een samenwerkingsovereenkomst.

Burgerparticipatie
Na de bewonersbijeenkomsten in de zomer van 2018 is er achter de schermen doorgewerkt aan de plannen voor het Zonnepark Fledderbosch. Bronnen van Ons vertegenwoordigt de belangen van Energiecooperatie Ten Boer en Dorpsbelangen Garmerwolde in de ontwikkeling van het zonnepark. In de intentieverklaring is afgesproken dat Bronnen van Ons de financiële participatie door burgers vormgeeft.

Aan het begin van het nieuwe jaar in 2019 wordt hiervoor een bijeenkomst georganiseerd om dit samen met burgers uit de omgeving verder vorm en inhoud te geven.