Locatie

Waar komt het zonnepark

In het Beleidskader Zonneparken Ten Boer zijn de mogelijke locaties voor zonneparken vastgelegd. Eén van deze locaties is het voormalige slibdepot van Waterschap Noorderzijlvest en omliggende gronden tussen het Damsterdiep en het Eemkanaal. Dit is de locatie van het het zonnepark Fledderbosch.