Omgevingsvergunning

De kansenkaart is besproken met de lokale dorpsvertegenwoordigingen. Daarnaast zijn diverse keukentafelgesprekken gevoerd met de omwonenden van het zonnepark.