Zijn er nationale eisen qua uiterlijk van een zonnepark? Of mag alles gewoon?

Nee die zijn er niet. De gemeente en de provincie bepalen vaak samen welke eisen gesteld worden aan een zonnepark. Zij zijn ook bevoegd gezag om een vergunning af te geven.