Wat is een zonnepark?

Een zonnepark of zonnestroompark is een energiecentrale die de zon benut om elektrische energie op te wekken. Een zonnepark kan op de grond, op daken of water gebouwd worden. Voorbeelden van locaties waar zonneparken komen zijn: bedrijventerreinen, landbouwgronden of daken van bedrijfsgebouwen, zwembaden en sporthallen. Potentiele locaties zijn bijvoorbeeld ook bassins bij een rioolwaterzuivering, waterreservoirs bij een kas of rivierarmen.