Hoe wordt de grond opgeleverd na 25 jaar zonnepark?

In vergunde tijd kan het park worden geëxploiteerd. Grondeigenaren en Initiatiefnemers zullen na de vergunde periode afspraken moeten maken om te continueren of het zonnepark te verwijderen.