Is een hek om het park echt nodig?

Niet per se. Het hangt af van de locatie, eigenaar en of de verzekeraar. Allereerst is het de vraag of het park altijd toegankelijk moet zijn, er gaat immers veel stroom door de leidingen en afwegingen rondom veiligheid spelen daarom een belangrijke rol. Daarnaast wil men vandalisme en diefstal voorkomen. Andere oplossing voor een hekwerk is bijvoorbeeld om het park met water af te schermen.