Hoeveel hectare zonnepark staat gelijk aan de opbrengst van 1 windturbine?

Dat hangt af van de grootte van de windturbine, maar ga uit van een gemiddelde van 5 tot 8 hectare.