Hoe krijg je een veelvoud privé-eigenaren van kleine woningdaken (8-12 panelen), bedrijfshallen of individuele huurders ertoe binnen korte termijn zonnepanelen te installeren?

Met een zonnepark op een veld van 5 ha. kun je in een klap circa 15.000 panelen realiseren, terwijl het realiseren van dezelfde 15.000 panelen op rond 1500 privé daken onevenredig veel meer tijd en moeite vergt. Dat wil niet zeggen dat dat niet moet gebeuren, maar als we alle daken volleggen (en dat is nodig!) dan hebben we nog onvoldoende energie. Het is dus èn, èn. 

Ook zijn er veel gronden of waterlichamen beschikbaar én geschikt voor zonneparken, omdat deze niet in ecologisch of landschappelijk beschermde gebieden liggen. De Nederlandse landbouw is voor een groot gedeelte op export gericht. Doordat met ongeveer 2% van het landbouwareaal in Nederland de doelen van het energieakkoord al gehaald kunnen worden vormt het gebruik van deze landbouwgrond voor energieproductie geen bedreiging voor onze voedselvoorziening. 

Kortom, om het aandeel zonne-energie in de electriciteitsmix op het stroomnet significant en snel genoeg te verhogen is de bouw van én dak én grondgebonden zonnepark noodzakelijk.