De locatie

In het Beleidskader Zonneparken Ten Boer zijn de mogelijke locaties voor zonneparken vastgelegd. Eén van deze locaties is het voormalige slibdepot van Waterschap Noorderzijlvest en omliggende gronden tussen het Damsterdiep en het Eemkanaal. Dit kan de locatie worden voor een zonnepark.