Coöperatie

Energiecoöperatie Ten Boer

Energiecoöperatie Ten Boer is een coöperatie door en voor burgers. De coöperatie neemt het heft in eigen handen door zélf duurzame en lokale energieprojecten op te zetten. Zo hebben ze in juni 2018 op een dak bij de boerderij Woldwijk 177 zonnepanelen gelegd.

Met het realiseren van het zonnedak op de boerderij Woldwijk is in 2018 een eerste belangrijke mijlpaal bereikt. Dit smaakte naar meer en nu is de coöperatie een samenwerking aangegaan met Ecorus om nog meer duurzame energie beschikbaar te maken voor de bewoners van de voormalige gemeente Ten Boer. Tussen Garmerwolde en Ten Boer komt het zonnepark Fledderbosch van ongeveer 90 ha in omvang. De ECTB wil daaraan in enige vorm gaan deelnemen. Bronnen VanOns, het ontwikkelbedrijf van de lokale energiecoöperaties in het Noorden, levert hiervoor de expertise en voert het overleg.

Doe mee, denk mee!

Ook jij kunt meedoen, door lid te worden.

Bronnen VanOns

Bronnen VanOns is een coöperatieve ontwikkelaar die zorgt dat de lokale bewoners (particulieren en bedrijven) weer zeggenschap krijgen over waar en hoe er duurzame energie wordt geproduceerd.

Bronnen VanOns wil dat minimaal 50% van de duurzame energieproductie op land in handen komt van de lokale inwoners (particulieren en bedrijven) door hen mede-eigenaar te maken (zoals ook in het ontwerp Klimaatakkoord staat). Dat kan bijvoorbeeld door een lokale Energiecoöperatie op te richten.

Zo praten, denken en beslissen omwonenden vanaf dag één mee over de grootte van het park, de locatie en de inpassing in het landschap.

En, blijven de opbrengsten in de regio en kunnen weer besteed worden aan nieuwe duurzaamheids- en/of leefbaarheids-projecten. Bijvoorbeeld het aardgasvrij maken van een dorp/wijk of het verlagen van de energierekening (in samenwerking met Energie VanOns).