De Locatie

De locatie In het Beleidskader Zonneparken Ten Boer zijn de mogelijke locaties voor zonneparken vastgelegd. Eén van deze locaties is […]

Lees verder

Kansenkaart

Omgevingsvergunning De kansenkaart is besproken met de lokale dorpsvertegenwoordigingen. Daarnaast zijn diverse keukentafelgesprekken gevoerd met de omwonenden van het zonnepark. […]

Lees verder