Bewonersbijeenkomst

10 juli 2018

Wij vinden het belangrijk om te weten wat u als bewoner belangrijk vindt. Daarom organiseerden wij op 10 juli 2018 een inloopbijenkomst voor de bewoners van gemeente Ten Boer. Op deze avond zijn ideeën en suggesties met ons gedeeld en hebben wij meer verteld over het initiatief, hoe het zonnepark past binnen het beleid en ambitie van de gemeente, het technisch ontwerp en de landschappelijke inpassing.