Nieuwsbrief Fledderbosch

april 2021

Sinds het online gaan van de website zijn er weinig ontwikkelingen geweest rondom Fledderbosch. Er gebeurt van alles in de voorbereidende sfeer, maar het leidt nog niet tot veel nieuwe informatie.

Er is digitaal overleg geweest tussen Ecorus, Bronnen VanOns, de gemeente, de provincie, de dorpsvereniging Garmerwolde, omwonenden, deskundigen op flora en fauna gebied en de ECTB over de ecologische aspecten van de inbedding van het park. Dit heeft geresulteerd in een werkgroep die een advies zal geven over de inpassing van het zonnepark rekening houdend met de bomen, planten en dieren in dat gebied.

Ook is het wachten op een uitspraak van de rechtbank in Groningen over een aantal bezwaren. De behandeling hiervan is inmiddels in gang gezet na een aantal malen uitstel vanwege drukte bij de rechtbank.

Het streven is nog steeds om uiterlijk 1 februari 2024 de eerste lokale duurzame energie in Garmerwolde op te wekken.