Energie van de zon

bij u in de buurt?

Een zonnepark is in feite een energiefabriek, waar met behulp van zonne-energie elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. De gemeente Ten Boer wil de komende jaren ruimte geven aan zonne-energie. 

‌De gemeenteraad heeft in het Beleidskader Zonneparken Ten Boer de mogelijke locaties hiervoor vastgelegd. Eén van deze locaties is het voormalige slibdepot van Waterschap Noorderzijlvest en omliggende gronden tussen het Damsterdiep en het Eemkanaal.
Naar aanleiding van het beleidskader van de gemeente hebben ontwikkelaar Ecorus en Waterschap Noorderzijlvest het initiatief genomen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de realisatie van een zonnepark op de door de gemeente aangegeven locatie. 

‌De gemeente en provincie hebben een aantal uitgangspunten voor zonneparken opgesteld. Op basis hiervan is een eerste schetsontwerp voor het zonnepark ontwikkeld; een kansenkaart waarin nog van alles mogelijk is.

officiële locatie aangewezen

Provincie Groningen wijst Garmerwolde als officiële locatie aan voor zonnepark
Lees meer

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is op 27 september 2018 bij de gemeente Ten Boer aangevraagd
Lees meer

Bewonersbijeenkomst 10 juli 2018

Wij vinden het belangrijk om te weten wat u als bewoner belangrijk vindt. Daarom hebben wij een bijeenkomst georganiseerd om uw ideeën en suggesties te horen. 
Lees meer

Locatie

In het Beleidskader Zonneparken Ten Boer zijn de mogelijke locaties voor zonneparken vastgelegd.
Lees meer

Kansenkaart

De kansenkaart is besproken met de lokale dorpsvertegenwoordigingen. Daarnaast zijn diverse keukentafelgesprekken gevoerd met de omwonenden van het zonnepark.
Bekijk pdf

de partners