Zonnepark Fledderbosch

Zon voor iedereen

Tussen Garmerwolde en Ten Boer zal een groot zonnepark komen. 179.000 zonnepanelen. Genoeg om 21750 huishoudens per jaar van duurzame energie te voorzien. Ecorus en Energie coöperatie Ten Boer zijn initiatiefnemer van dit zonnepark. Zonnepark Fledderbosch komt voor 50% in eigendom van burgers de andere 50% wordt door Ecorus ingevuld. Iedereen uit de voormalige gemeente Ten Boer kan meeprofiteren van de komst van het Zonnepark.

Deze website toont de meest actuele informatie over de stand van zaken rond het Zonnepark Fledderbosch.

Zorg dat je lid wordt van Energiecoöperatie Ten Boer. Alleen samen kan de coöperatie zo’n groot park realiseren. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en mis niks!

Laatste nieuws

Waar zijn we mee bezig?

Technische weetjes

Aantal zonnepanelen: 179.000
Type: nader te bepalen
Totale vermogen: tussen 80-90 MWp
Productie: 76 GWh per jaar
Energie voor: 21.750 huishoudens per jaar
Organisatie: Ecorus samen met Energiecoöperatie Ten Boer ondersteund door Bronnen VanOns. Het project wordt deels gerealiseerd op grond van het Waterschap Noorderzijlvest en deels op grond van particuliere eigenaren.

 

Naast zon ook veel ruimte voor de akker- en weidevogels

Het leefgebied voor akker- en weidevogels moet binnen de grenzen van het park gewaarborgd worden en versterkt. We voeren overleg met de provincie om de leefruimte zo goed mogelijk in te passen. We gaan hierbij ook hulp inroepen van lokale belangenpartijen, natuurpartijen en ecologen.

 

Waar staat het project nu

Het waterschap is voor helft eigenaar van de grond waarop het zonnepark komt te staan De andere helft is in bezit van particuliere grondeigenaren. Met deze partijen zullen afspraken worden gemaakt voor het gebruik van de grond. De SDE+ subsidie, noodzakelijk om het project rendabel te maken is in 2020 toegekend. Ook is door de gemeente Groningen een vergunning voor het zonnepark verstrekt. Op dit moment loopt er tegen deze vergunning een beroepszaak bij de rechtbank van Groningen. Eind december zal er uitspraak worden gedaan in deze zaak. Verder zal er nog een aansluiting op het net moeten worden gerealiseerd. Op dit moment is er nog geen aansluitcapaciteit voor het zonnepark. Als we zekerheid hebben over de uitspraak van Raad van State en er is een aansluitmogelijkheid van het zonnepark dan kunnen we de bouw en financiering definitief gaan maken. Met de bouw van het zonnepark gaan we dan zo snel mogelijk aan de slag. De verwachte start bouw is nu in het eerste kwartaal van 2023,

Via onze nieuwsbrief van de coöperatie houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen. Schrijf je in.